Domů Postgraduální apolinářské kurzy

POSTGRADUÁLNÍ APOLINÁŘSKÉ KURZY 2024

VŠECHNY KURZY, S VÝJIMKOU APOLINÁŘSKÉ KONFERENCE, SE KONAJÍ V PROSTORÁCH KLINIKY GYNEKOLOGIE, PORODNICTVÍ A NEONATOLOGIE 1. LF UK A VFN V PRAZE, APOLINÁŘSKÁ 18, PRAHA 2

Milé kolegyně a milí kolegové, naše pracoviště nabízí různé formy vzdělávacích postgraduálních akcí, od jednodenních kurzů pro limitovaný počet účastníků po dvoudenní Apolinářskou konferenci.  Snažíme se, aby byly zaměřeny buď velmi prakticky, na osvojení technik zákroků či k získání manuálních dovedností nebo aby podávaly stručné a aktuální přehledy současných znalostí v jednotlivých oblastech. Těšíme se na setkání s vámi i na vaši zpětnou vazbu.

prof. MUDr. David Cibula, CSc.,

přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze

Bližší informace ke kurzům:

Jana Urbanová
jana.urbanova@vfn.cz