Domů Postragraduate Apolinar Courses 2024 11. IWUGO – VIRTUAL – účastníci z ČR

11. IWUGO – VIRTUAL – účastníci z ČR

Zaregistrovat se

11. Mezinárodní workshop ultrazvukové diagnostiky v gynekologické onkologii (IWUGO) – Advanced course – VIRTUÁLNÍ FORMÁT

3. a 4. 6. 2024, 12:00 – 18:00 hod.

Mezinárodní workshop s účastí špičkových zahraničních sonografistů v gynekologické onkologii má za cíl seznámit posluchače s diagnostikou a stagingem zhoubných nádorů ovarií, hrdla a těla děložního i zevních rodidel. U každé malignity je ultrazvukové zobrazení krok po kroku představeno renomovaným specialistou a přednáška je doprovázena živými přenosy ultrazvukového vyšetření pacientek. Nově je součástí programu také ultrazvuková diferenciální diagnostika adnexálních patologií i endometriálních a myometriálních lézí demonstrovaná na individuálních případech formou videoklipů. Pro české účastníky je workshop jednou z podmínek získání certifikátu ČGPS ČLS JEP „Utrazvukové vyšetření v onkogynekologii“.

Koordinátor: prof. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D., MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.

Cena kurzu
1500,00 
Místo konání

Klinika gynekologie, porodnictví a neontalogie 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2

Kontakt
+420 224 967 425