Domů Centrum pro diagnostiku a léčbu endometriózy

Centrum pro diagnostiku a léčbu endometriózy

Vedoucí lékař : Doc. MUDr. Michael Fanta, PhD.

Objednání tel. : 22496 7118 (ambulance)

Objednání na expertní UZ pro endometriózu : 22496 7273

Centrum (jedno z největších v republice) koncentruje nejkomplikovanější případy z celé ČR. Zabývá se vysoce specializovanou diagnostikou – expertní UZ zajišťují lékaři s evropskými certifikacemi, v rámci stejné nemocnice (VFN) magnetickou rezonancí (MR).

Personální provázanost s Odd. minimálně invazívní chirurgie znamená kontinuitu v zajištění operační léčby, kde je zajištěna multidisciplinární spolupráce s odborníky dalších oborů, do jejichž specializace problematika hluboké endometriózy (DE) zasahuje- laparoskopicky erudovaní proktochirurgové a urologové.

Rovněž je zajištěna spolupráce s Centrem asistované reprodukce pro pacientky, jejichž hlavním problémem je sterilita.

Vzhledem ke komplexnosti diagnózy má Centrum pro endometriózu k dispozici nutriční terapeutku, která se podílí na péči nejen o pacientky s resekčními výkony na trávicím traktu, a spolupracující fyzioterapeutku.