Domů Věda v číslech

Věda v číslech

rok 2022

 • Postgraduální studium 1. LF UK  15  
 • Publikace:  
  • Časopisy s IF (impact factor)  59 
  • Z toho Q1  36 
  • Z toho D1  15 
  • Souhrnný IF  483 
  • Autorské publikace v časopisech s IF  31 
  • Celkem  96  
 • Autorské multicentrické studie  10