Domů Onkogynekologie

Onkogynekologie

Onkogynekologický tým naší kliniky je tvořen předními odborníky zabývajícími se diagnostikou, léčbou a sledováním všech gynekologických malignit s výjimkou gestační trofoblastické nemoci.

Přehled ambulancí, do kterých ambulancí můžete směřovat:

Operační indikace

Indikace k onkogynekologickým operacím probíhají každou středu v 8:00 hod. v ambulancích č. 5–7 v přízemí vpravo Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Kontakt: K zařazení do programu operačních indikací není třeba se objednávat. Budeme však rádi, pokud se pacientka ohlásí předem nebo jí objedná ošetřující léta na telefonním čísle +420 224 967 480, +420 224 967 481. Vyšetření je ambulantní a pacientka odchází týž den domů.

Co je nutné přinést:

  • epikrízu nebo krátký souhrn současného onemocnění / obtíží
  • hotové předoperační vyšetření <žádanka>,
  • výsledky dostupných zobrazovacích vyšetření (u zobrazovacích vyšetření popis + odeslání snímků CT / MRI / PET na PACS do VFN),
  • celou zprávu z histologie,
  • v případě závažných komorbidit (přidružených chorob) vyjádření specialistů (například od kardiologa, pneumologa, diabetologa, psychiatra).

S čím je třeba počítat:

Během indikačního vyšetření proběhne konzultace s onkogynekologem, obvykle je doplněno expertní ultrazvukové vyšetření. V případě rozhodnutí o nutnosti operačního výkonu následuje ve stejný den konzultace s anesteziologem, internistkou (proto je třeba přinést hotová předoperační vyšetření již ke konzultaci), s klinickou psycholožkou a nutriční specialistkou. Součástí je i příprava hospitalizační dokumentace a informovaných souhlasů.

Je proto potřeba počítat, že indikační konzultace může zabrat několik hodin. Pacientkám doporučujeme, aby nebyly na lačno a vzaly si s sebou jídlo a pití.

Centrum onkologické prevence

Ambulance zabývající se prekancerózami vulvy, pochvy a děložního hrdla. V rámci této ambulance jsou pacientky indikovány k příslušným operačním výkonům včetně laserového ošetření. Centrum onkologické prevence VFN je současně výukovým centrem pro licenci kolposkopické expertízy (F017).

Kontakt: Pro objednání volejte na telefonní číslo +420 224 964 780, +420 224 964 781.
Naši lékaři s licencí F017: doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., prof. MUDr. David Pavlišta, Ph.D., MUDr. Lukáš Dostálek, Ph.D., MUDr. Natálie Jančárková, Ph.D.
Touto problematikou se dále zabývají: MUDr. Tomáš Fučík, MUDr. Karolína Adamcová, PhD., MUDr. Daniel Brynda, MUDr. Lenka Fricová

Expertní onkologické ultrazvukové vyšetření

V rámci této ambulance je prováděno expertní ultrazvukové vyšetření a diferenciální diagnostika gynekologických malignit. Diagnóza může být rovnou ověřena pomocí tru-cut biopsie.

Kontakt: Pro objednání volejte na telefonní číslo: +420 224 967 273.
Naši lékaři: prof. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D., MUDr. Filip Frühauf, Ph.D., MUDr. Roman Kocián, Ph.D., MUDr. Anna Germanová, Ph.D., MUDr. Dominika Bednářová, MUDr. Petra Šašková

Onkogynekologická ambulance

Ambulance se zabývá diagnostikou, plánováním léčby, a především poléčebným sledováním pacientek se zhoubnými nádory ženských pohlavních orgánů s výjimkou nemocí prsů. Naši lékaři jsou připraveni ke konzultaci všech obtíží pacientek, poléčebných komplikací nebo k možnosti získat druhý názor na jinde probíhající léčbu.

Kontakt: Pro objednání volejte na telefonní číslo: +420 224 964 780, +420 224 964 781.
Naši lékaři: MUDr. Filip Fuhauf, Ph.D., MUDr. Anna Germanová, Ph.D., MUDr. Roman Kocián, Ph.D., MUDr. Renata Poncová, MUDr. Michal Kníže

Onkogynekologický stacionář

Stacionář pro onkogynekologické pacientky slouží k podávání ambulantní chemoterapie a cílené léčby. V rámci onkogynekologického stacionáře je také podávána většina léčebných preparátů pacientkám zařazeným do klinických studií. S lékaři je na stacionáři možné rovněž konzultovat laboratorní výsledky pacientek podstupujících chemoterapii, případné nežádoucí účinky a komplikace léčby.

Kontakt: Pro objednání volejte na telefonní číslo: +420 224 964 7021.
Naši lékaři: MUDr. Roman Kocián, Ph.D., prof. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., MUDr. Filip Fuhauf, Ph.D., MUDr. Anna Germanová, Ph.D.

Ambulance pro jedince s dědičnou dispozicí pro vznik zhoubných nádorů

V této ambulanci jsou ve spolupráci s onkologickou klinikou konzultovány a sledovány pacientky s mutacemi v genech spojenými s rizikem rozvoje gynekologických malignit. y s mutacemi v genech spojenými s rizikem rozvoje gynekologických malignit. Kromě komplexní konzultace, návrhu dlouhodobého sledování a preventivních operačních výkonů je zde prováděn i onkogynekologický ultrazvuk a konzultace užívání hormonálních preparátů a dalších aspektů této problematiky.

Kontakt: Pro objednání volejte na telefonní číslo: +420 224 966 643.
Náš expert: MUDr. Iva Matoušková, MUDr. Daniel Brynda, MUDr. Petra Šašková

Ambulance pro vzácné nádory

Tato ambulance se věnuje dispenzarizaci a léčbě vzácných gynekologických nádorů. Pacientky mohou být zařazeny do mezinárodních studií věnujících se této problematice. Postaráme se o pacientky s jakýmikoliv vzácnými nádory pohlavních orgánů s výjimkou Gestační trofoblastické nemoci.

Kontakt: +420 224 967 480.
Náš lékař: MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.