Domů Vedení

Vedení kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1.LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky

jiri.slama@vfn.cz

prim. MUDr. Andrej Černý

as. MUDr. Vratislav Krejčí

zástupce primáře kliniky

vratislav.krejci@vfn.cz

doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

vedoucí lékař perinatologického centra

michal.koucky@vfn.cz

prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

primář neonatologie

richard.plavka@vfn.cz

MUDr. Karel Liška

Zástupce primáře úseku neonatologie

karel.liska@vfn.cz

Ph.Dr. Daniela Šimonová, MBA

Vrchní sestra gynekologicko-porodnického úseku

daniela.simonova@vfn.cz

Bc. Michaela Kolářová, MBA

Vrchní sestra neonatologického úseku

michaela.kolarova@vfn.cz