Domů Neonatologie – pro odborníky

Neonatologie

Naše neonatologické oddělení s JIRP jako jedno z mála pracovišť v České republice poskytuje vysoce specializovanou péči novorozencům narozeným v tzv. šedé zóně nezralosti, tj. extrémně nezralým dětem narozeným v období mezi 22. -24. týdnem těhotenství. Péči o tyto novorozence po porodu zahajujeme vždy se souhlasem rodičů. 

Intenzivní péči poskytujeme také novorozencům narozeným po dlouhodobém předčasném odtoku plodové vody. Tito novorozenci se obvykle rodí s poruchami dýchání a vyžadují vysoce specializovanou léčbu (vysokofrekvenční ventilaci, léčbu oxidem dusnatým, podporu oběhu apod.), kterou naše oddělení poskytuje v plném rozsahu. 

Speciální péči poskytujeme také novorozencům se závažným selháním plic, které je nutné léčit nekonvenčními metodami umělé plicní ventilace. Takové novorozence přijímáme i z jiných perinatologických center v rámci celé České republiky. 

Nabízená péče podle gestačních týdnů

22. týden 23. týden 24. týden 25. týden
ANS ANO ANO ANO ANO
Císařský řez Se souhlasem matky Fakultativně Ve prospěch dítěte Ve prospěch dítěte
Aktivní stabilizace Po souhlasu matky ANO ANO vždy Ano vždy
Elektivní intubace Obligatorně Obligatorně ANO (bez ANS) Fakultativně
Nutný konsensus s matkou Vždy

Volba rodiny

Vždy

Volba rodiny

Volba dítěte Volba dítěte

Disponujeme nejmodernějšími technikami ventilační podpory a nekonvenčními způsoby umělé plicní ventilace, jako jsou HFJV a NAVA.

Máme program profylaxe akvírované cytomegalové infekce implementací nového tzv. šokového-ultrarychlého pasterizátoru VIREX. Mléko CMV pozitivních matek je ošetřeno, aby se eliminovala nákaza CMV infekcí dítěte prostřednictvím mateřského mléka, ale zároveň byly zachovány jeho jedinečné imunologické vlastnosti.