Domů O nás

Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze

Patříme mezi pracoviště, která plní funkci nejvyššího stupně péče o nezralé novorozence a matku. V této oblasti dosahujeme výsledků srovnatelných s nejlepšími pracovišti v západní Evropě a ve skandinávských zemích.

  • Nad rámec této činnosti se specializujeme na problematiku periviabilních těhotenství a proaktivní přístup v péči o periviabilní novorozence již od 22. týdne těhotenství. Poskytujeme konzultační a léčebnou činnost v této oblasti.
  • Opíráme se o velmi nadějné výsledky nízké úmrtnosti s nízkou závažnou peri- a neonatální morbiditou s perspektivou dobré prognózy novorozence růst a vyvíjet se normálně.
  • Pracoviště na podkladě svých výsledků zúžilo tzv. „šedou zónu“ na oblast 22.– 23. týdne těhotenství, protože výsledky přežití a morbidity jsou u 24. a 25. týdne těhotenství velmi podobné.

Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie je umístěna ve výjimečné historické budově, která byla otevřena v roce 1875 jako „Královská česká zemská porodnice a nalezinec“. Neogotickou stavbu z neomítnutých červených cihel projektoval a postavil slavný český architekt, mecenáš vědy, kultury a umění – Josef Hlávka (1831-1908). V tehdejší Evropě se jednalo o největší a nejmodernější stavbu svého druhu, která svému účelu slouží nepřetržitě téměř 150 let a je tak jednou z nejdéle otevřených porodnic na světě. Pro svoji technickou a architektonickou hodnotu patří mezi chráněné kulturní památky v České republice.

Přednostové v Zemské porodnici

I. gynekologicko-porodnická klinika

1883 –1887 prof. MUDr. Jan Streng (1817 – 1887)
1887 – 1913 prof. MUDr. Karel Pawlík (1849 – 1914)
1913 – 1922 prof. MUDr. Václav Piťha (1865 – 1922)
1923 – 1939 prof. MUDr. Josef Jerie (1871 – 1951)
1945 – 1968 prof. MUDr. Karel Klaus, DrSc. (1898 – 1968)
1968 – 1971 prof. MUDr. Vojtěch Šnaid, DrSc. (1911 – 2001)
1971 – 1984 prof. MUDr. Ladislav Papež, DrSc. (1918 – 1992)
1984 – 1990 prof. MUD. Jiří Skřivan, DrSc. (1927 – 2007)
1990 – 1998 prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc. (1932 – 2014)

II. gynekologicko-porodnická klinika

1922 – 1924 prof. MUDr. Václav Rubeška (1854 – 1933)
1924 – 1925 prof. MUDr. Emil Zikmund (1874 – 1945)
1925 – 1939 prof. MUDr. Antonín Ostrčil (1874 – 1941)
1946 – 1947 prof. MUDr. Josef Pazourek (1892 – 1967)
1948 –1970 prof. MUDr. Josef Lukáš (1902 – 1975)
1970 – 1978 prof. MUDr. Václav Trnka, DrSc. (1912 – 1997)
1978 – 1990 prof. MUDr. Jitka Kobilková, DrSc. (1928)
1991 –1994 doc. MUDr. Josef Bendl, CSc. (1927 – 2015)
1994 – 1998 prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. (1940)

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

1998 – 2004 prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. (1940)
2004 – 2022 prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. (1952)
2022 – dosud prof. MUDr. David Cibula, CSc. (1968)

Více o historii

Fotografie