Domů Klinika v číslech

Klinika v číslech v roce 2022

Zaměstnanci (úvazky)

Lékaři 76
z toho profesorů / docentů 16
Nelékaři 392
THP 23

Léčebná péče

Počet lůžek 274
gynekologie 67
porodnice 97
neonatologie 110
Počet porodů 3598
Počet novorozenců 3629
pod 750 g 25
750 – 1500 g 105
1500 -2500 g 291
Počet operačních výkonů 6897
onkologických 548
urogynekologických 433
mamologických 269
laparoskopických 1313
hysteroskopických 1484
malých výkonů 1235
Počet ambulantních vyšetření 107 117
Počet odběru oocytů (asistovaná reprodukce) 569

Výuka

Studenti medicíny (1. LF UK) 359
Bakalářské studium – porodní asistence 61
Stážisté ČR 54
Stážisté zahraničí 14

Věda

Postgraduální studium (1. LF UK) 15
Publikace
Časopisy s IF 59
z toho Q1 36
z toho D1 15
Souhrnný IF 483
Autorské publikace v časopisech s IF 31
Celkem 96
Autorské multicentrické studie 8