Domů Porodnice Porodní centrum U Apolináře

Porodní centrum Apolinář

Je vaše těhotenství vyhodnoceno jako nízkorizikové? Můžete rodit pouze s porodní asistentkou!

Využijte služeb našeho Porodního centra, které je součástí porodnické části kliniky a je určené pro těhotné ženy a rodičky s nízkým rizikem komplikací.

Individuální doprovod k porodu

Porod s Vámi vybranou porodní asistentkou.

Zjistit více

Míru rizika těhotenských komplikací stanovují lékaři v rámci prohlídek v těhotenské ambulanci. Pokud je vaše těhotenství vyhodnoceno jako rizikové, dostáváte se do specializované péče našich lékařů-porodníků mimo Porodní centrum. Pokud je vaše těhotenství vyhodnoceno jako nízkorizikové, budou o vás v předporodním období i během něj pečovat naše porodní asistentky z Porodního centra. Hlavním záměrem péče o ženy s nízkým rizikem těhotenských komplikací je co nejméně zasahovat do přirozeného průběhu porodu, zajistit rodičkám maximální soukromí, pohodlí a následně těsný kontakt matky s novorozencem bez jakéhokoliv oddělení novorozence od matky ‒vše s ohledem na bezpečí pro matku a dítě.
K dispozici jsou uzavřené porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením, ve kterých je po celou dobu porodu přítomen váš doprovod.

Po celou dobu pobytu v porodním centru můžete také kdykoliv (24/7) kontaktovat lékaře, včetně specialistů intenzivní péče.

 

Co je nízkorizikové těhotenství a jakou péči v Porodním centru dostanete?

Většina těhotenství je považována za nízkoriziková. Znamená to, že se při těhotenství nevyskytují žádné aktivní komplikace a neexistují žádné okolnosti na straně matky nebo plodu, které by těhotenství vystavovaly zvýšenému riziku komplikací. Podle míry rizika vede předporodní péči a porod buď lékař, nebo porodní asistentka.
Jednou z klíčových výhod nízkorizikové porodnické péče poskytované naším centrem je skutečnost, že v případě potřeby nebo při vzniku jakýchkoliv komplikací může být bezproblémově a ihned poskytnuta vysoce specializovaná péče. V našem porodním týmu najdete kromě porodníků také anesteziology, neonatology, ale třeba také pánevní chirurgy. Početný tým lékařů, porodních asistentek a zdravotních sester je vám k dispozici 24 hodin denně a postará se o jakoukoli naléhavou situaci. Je málo pravděpodobné, že tento typ péče bude potřeba, ale chceme, abyste věděla, že naši lékaři jsou vždy okamžitě k dispozici. Naše klinika gynekologie, porodnictví a neononatologie je součástí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která představuje absolutní špičku ve zdravotnické péči v České republice, a efektivně nastavená multioborová spolupráce a péče o pacienty všech klinik je naší výhodou.

Jak probíhá předporodní péče v Porodním centru?

Pokud plánujete porodit v porodnici U Apolináře, přicházíte k nám, v případě bezproblémově probíhajícího těhotenství, k první kontrole kolem 36. ukončeného týdne těhotenství. Pokud je vaše těhotenství vyhodnoceno jako rizikové, převezme naše pracoviště péči podle potřeby dříve.
Náplní první kontroly v naší těhotenské ambulanci, tzv. „check-inu“, je zhodnocení dosavadního průběhu těhotenství, včetně přeměření aktuální velikosti plodu. Podle míry rizika vás dále povedeme jako těhotnou s nízkým nebo vysokým rizikem komplikací.
Pokud je vaše těhotenství provázeno vysokým rizikem komplikací, dostáváte se do předporodní péče našich lékařů, kteří podle druhu rizika zajišťují péči o vaše těhotenství ve spolupráci s kolegy z dalších oborů.
Pokud splňujete kritéria nízkého rizika komplikací, může o vás až do 40. ukončeného týdne těhotenství nadále pečovat váš gynekolog. Pokud se rozhodnete a zvolíte naši předporodní péči, ujme se vás podle vašeho výběru porodní asistentka nebo lékař. Pokud zvolíte předporodní péči vedenou porodní asistentkou, stane se pro vás v naší porodnici tou nejbližší osobou, poradí a zodpoví vám řadu praktických dotazů týkajících se porodu a bude vám po celou dobu oporou. Pokud budete mít zájem, můžete svůj stav či situaci také kdykoliv konzultovat s lékařem.

Jak probíhá péče v Porodním centru během porodu

V případě nízkého rizika komplikací:

  • Po přijetí na porodní sál zkontrolujeme, zda je vaše těhotenství stále nízkorizikové, a pokud ano, nabídneme vám porod vedený porodní asistentkou. Vy i váš doprovod zároveň přechází do porodního pokoje. Průběžně se o vás stará porodní asistentka, v případě potřeby má kdykoliv možnost přivolat k porodu lékaře.
  • K doporučení k porodu pod dohledem lékaře na porodním sále, který je v bezprostřední blízkosti porodních pokojů, přistupuje porodní asistentka v případě, že začnete krvácet z rodidel, je ohrožen plod nebo se objeví další závažný jev signalizující ohrožení vás nebo vašeho dítěte.
  • Pokud vám nehrozí žádné riziko, je naší primární snahou vést porod bez jakýchkoliv intervencí, podle vašich potřeb a požadavků, včetně přiměřené pohybové aktivity a jídla. Minimálním zásahem do takového porodu je občasné monitorování stavu dítěte prostřednictvím CTG (monitoru).
  • Pokud si přejete zajistit úlevu porodních bolestí, je k dispozici paleta možností porodnické analgezie, jako jsou epidurální analgezie, oxid dusnatý formou „nosních brýlí“, či možností opiátové analgezie. Výběr vyhovující metody úlevy bolestí probíhá ve spolupráci s anesteziology, je k dispozici 24/7 a je hrazen zdravotní pojišťovnou.
  • Preferujeme porod bez epiziotomie neboli nástřihu v poloze, kterou si sama zvolíte a je vám pohodlná. Pokud porod proběhne bez komplikací, miminko hned po porodu položíme na vaše břicho k dotepání pupečníku. Setrvá zde libovolně dlouho podle vašeho přání. V případě nekomplikovaného poporodního průběhu vás po sprše/toaletě po dvou hodinách přemístíme na oddělení šestinedělí. Je naší maximální snahou pracovat na tom, abyste i po porodu měla maximální možnost intimity, pohodlí a soukromí

Jak probíhá péče po porodu v případě, že jste porodila v termínu a bez komplikací?

Je možné využít krátký poporodní pobyt. V takovém případě vám nabízíme, abyste na následnou kontrolu vašeho miminka navštívili naši porodnici.
Aktuálně platí, že vám po nekomplikovaném normálním porodu nabídneme propuštění zhruba 48 hodin po porodu a zhruba 72 hodin po porodu císařským řezem. Vše je na dohodě a aktuální situaci, vždy s ohledem na zdravotní stav matky a dítěte. O ženu po nekomplikovaném porodu na oddělení šestinedělí pečuje již jen porodní asistentka/zdravotní sestra. V případě předčasného propuštění z porodnice již může být vaše miminko převzato do péče praktického dětského lékaře.