Domů Porodnice Porod Péče během porodu

Porod a péče během porodu

Porod je jedním z nejvýznamnějších momentů vašeho života. Jsme vám k dispozici a uděláme vše pro to, abychom naplnili vaše očekávání a vaše vzpomínky na porod U Apolináře byly pozitivní.
Přečtěte si následující informace a seznamte se s péčí, kterou v porodnici U Apolináře zajišťujeme, a se službami, které během porodu nabízíme a poskytujeme.

Informace k průběhu porodu a péči

1. Průběh porodu

Porod je moment, kdy miminko opouští tělo rodící ženy a stává se samostatným jedincem. Je doprovázen bolestivými děložními kontrakcemi, které způsobují otevírání porodních cest a tím pomáhají k vypuzení miminka. Porodní proces je děj, který se skládá z latentní a aktivní fáze. Aktivní fázi porodu dělíme na tři doby porodní. Délka celého porodu je vždy individuální.

 

2. Jak zvládat kontrakce

Děložní kontrakce jsou způsobeny stahy děložní svaloviny. Projevují se ztvrdnutím těhotného břicha. Na počátku porodu jsou kontrakce nepravidelné, krátké a mají charakter podobný menstruačním bolestem v podbřišku nebo v zádech. S postupujícím porodem jsou kontrakce více pravidelné, zintenzivňují se a prodlužují a začínají mít vliv na progresi vaginálního nálezu, tj. otevírání porodních cest.

V tomto období vám doporučujeme trávit co nejvíce času ve sprše, vaně nebo na míči. Snažte se najít svou úlevovou polohu. Naše porodní asistentky vám pro uvolnění doporučují a nabízejí aromaterapii.

Úlevové polohy při porodu

3. Jak dýchat při porodu

Správné dýchání vám pomůže zvládat bolest během kontrakce. Správná technika dýchání pomáhá nejen k dostatečnému zásobení miminka kyslíkem při kontrakci, ale minimalizuje také hyperventilaci, motání hlavy a případné zvracení.

4. Bolest během porodu

času zapomenout nebo ji při vzpomínce na porod vyhodnotit jako mnohem slabší. Míra bolesti roste s postupujícím vaginálním nálezem a úzce souvisí s frekvencí, trváním a intenzitou děložních kontrakcí. V porodnici U Apolináře vám pro usnadnění zvládání bolesti nabízíme různé metody analgezie ‒ nefarmakologické (úlevové polohy, hydroanalgezie, aromaterapie) a farmakologické (epidurální analgezie, Remifentanil, Nalbufin a Actynox). Výběr metody analgezie záleží na vašich preferencích. Hlavním cílem tlumení porodních bolestí je poskytnout vám co největší úlevu a zároveň vám umožnit, abyste se aktivně podílela na porodním ději.

5. Odběr pupečníkové tkáně + krve

V naší porodnici je možné si při porodu nechat odebrat pupečníkovou krev a také tkáň pupečníku.

Co je pupečníková krev?

Pupečníková krev je novorozenecká krev obsažená v placentě a pupečníku. Je to krev dítěte, která se nemísí s krví matky a obsahuje mimo jiné různé typy kmenových buněk, z nichž největší význam mají v současnosti tzv. hematopoetické kmenové buňky a progenitory krevních buněk. Pupečníkovou krev lze při porodu odebrat, zpracovat a dlouhodobě uchovat pro pozdější využití k léčbě a regeneraci dítěte. Důležitá je i samotná pupečníková tkáň, kterou je rovněž možné uchovávat pro využití v regenerativní medicíně.

Co je tkáň pupečníku?

Tkáň pupečníku je v podstatě část pupeční šňůry Vaše dítěte. Pupeční šňůra (nebo také „pupečník“) spojuje placentu s dítětem a umožňuje transport krve z placenty k plodu a zpět. Po porodu je pupečník zaškrcen (podvázán) a přestřižen, dítě je tak definitivně odděleno od matky. V této fázi je možné provést odběr tkáně pupečníku (a pupečníkové krve). Zbytek pupečníku zůstává spojen s placenou, po porodu placenty je spolu s ní obvykle likvidován.

Chci vědět více

6. Umělé vyvolání porodu neboli indukce porodu

Doporučení uměle vyvolat porod naši porodníci volí v případě, kdy pokračování těhotenství znamená pro vás i vaše dítě vyšší riziko a je vhodné co nejdříve porodit.
Situací, za kterých je již vhodné nečekat dále na spontánní spuštění porodu a přistoupit k jeho vyvolání, je mnoho. Náš porodnický tým s vámi aktuální průběh porodu a jeho postup vždy pravidelně konzultuje a společně volíte to nejlepší možné řešení.

7. Odtok plodové vody

V případě, že vám před porodem spontánně odtekla plodová voda, co nejdříve dorazte do naší porodnice k příjmu na porodní sál. Pokud vám v rámci vstupního vyšetření potvrdíme, že k odtoku plodové vody již došlo, již si vás v porodnici necháme. Pravidelně sledujeme fyziologický CTG záznam miminka (monitor). Pokud do 24 hodin od odtoku plodové vody spontánně nenastoupí děložní kontrakce, je vhodné začít porod uměle vyvolávat.

8. Příprava k porodu

Součástí přípravy na porod v Porodním centru je sprcha a klystýr. Realizace očistného klyzmatu je čistě na vašem rozhodnutí.

9. Jídlo a pití během porodu

Během porodu můžete jíst a pít. Nejvhodnější tekutinou je neperlivá voda. Z jídla doporučujeme menší porce lehce stravitelných potravin bohatých na rychlé cukry (např. banán, hroznový cukr…)

10. CTG monitorace

Kardiotokografické vyšetření (monitor) slouží ke sledování stavu plodu na konci těhotenství, a především v průběhu porodu. V případě, že jsou průběžné výsledky monitoru v pořádku, není nutné vás během porodu kontinuálně monitorovat. Kontrolní monitor vám zajistíme každé dvě až tři hodiny.

11. Vaginální vyšetření

Při příjmu na porodní sál vás vaginálně vyšetří lékař nebo porodní asistentka a zjistí, v jaké fázi porodu se nacházíte. Podle vašeho aktuálního stavu a progrese porodu porodník nebo porodní asistentka volí počet a nutnost dalších vaginálních vyšetření.

13. Polohy při porodu

Pokud jste vy i vaše miminko v pořádku, vyjdeme vám při výběru polohy při porodu maximálně vstříc.

14. GBS pozitivita

Pokud je stěr na stěr na streptokoka skupiny B (GBS) pozitivní, indikujeme a podáváme antibiotika v průběhu celého porodu – od začátku pravidelných kontrakcí nebo spontánního odtoku vody plodové až po samotný porod vašeho miminka. Podání antibiotik je prevencí možné infekce novorozence.

15. Léky během porodu

Do porodu se snažíme co nejméně zasahovat medikací. Jsou ale situace, kdy je použití některých léčivých přípravků nezbytné a jejich podání je pro průběh porodu bezpečnější.

Mezi nejčastěji používané léky během porodu v naší porodnici patří uterotonika (Oxytocin), ATB, spasmolytika (Buscopan), epidurální analgezii a lokální anestetika.

16. Císařský řez

Císařský řez je typ operačního porodu, při kterém je miminko vybaveno z těla matky řezem přes břišní stěnu. Není možné provést císařský řez na přání. Přistupujeme k němu v případě, že je ohroženo vaše zdraví, zdraví vašeho miminka nebo vás obou. Porod císařským řezem je buď akutní, nebo plánovaný. Může být proveden v celkové nebo regionální anestezii. Volba typu anestezie záleží na vašich preferencích, vždy však po dohodě a konzultaci s anesteziology.

Více o možných způsobech anestezie v průběhu porodu najdete zde:

Porod z pohledu anesteziologa – informace pro rodičky

Bližší informace o plánovaném císařském řezu:

Plánované ukončení těhotenství císařským řezem

17. Epiziotomie

Epiziotomie (nástřih hráze) není v naší porodnici prováděna rutinně.

18. Vaginální porod po SC

Pokud si přejete rodit vaginálně po předchozím porodu císařským řezem, konzultujte svou situaci s našimi odborníky v těhotenské ambulanci. Vaginální porod po císařském řezu je možný, vždy však při splnění určitých podmínek.

19. Spontánní porod dvojčat

V naší porodnici je spontánní porod dvojčat možný při splnění určitých podmínek:

  • Musí se jednat o dvojvaječná dvojčata v poloze podélné hlavičkou dolů u obou miminek.
  • Dvojčata musí splňovat požadovaný váhový odhad pro vedení spontánního porodu dvojčat. Pokud si přejete rodit dvojčata vaginálně, konzultujte svou situaci s našimi odborníky v těhotenské ambulanci.

20. Spontánní porod miminka koncem pánevním

V naší porodnici je spontánní porod miminka koncem pánevním možný při splnění určitých podmínek. Pokud si přejete rodit miminko vaginálně polohou koncem pánevním, konzultujte situaci s našimi odborníky v těhotenské ambulanci.

21. Bonding

Navázání vztahu mezi maminkou a miminkem je důležité, a proto se maximálně snažíme podporovat bonding neboli přiložení miminka na tělo matky či otce ihned po porodu. V naší porodnici je zvykem po porodu miminka vyčkat na dotepání pupečníku. Až poté dojde k přestřižení pupečníku jedním z rodičů nebo vaším doprovodem. Následně probíhá bonding skin to skin, miminku je nasazena čepička a senzor pro kontrolu základních fyziologických funkcí a je přikryto teplou dekou. Standardně miminko zůstává po porodu s maminkou zhruba dvě hodiny. V tomto období dochází také k prvnímu přiložení novorozence k prsu matky.

Více informací

22. Poporodní péče na porodním sále

Na porodním sále zůstáváte po spontánním porodu dvě hodiny. Budeme monitorovat vaše fyziologické funkce (krevní tlak a teplotu), sledovat míru krvácení a stahování dělohy. Pokud bude vše v pořádku, najíte se a napijete, poté půjdete do sprchy a následně vás odvedeme na oddělení šestinedělí.