Novorozenecký screening

Screeningové vyšetření je aktivní a celoplošné (celostátní) cílené vyhledávání určitého onemocnění ještě dříve, než se projeví problémy u dítěte a umožňuje včas zahájit léčbu, pokud je možná. U všech screeningových vyšetření mohou být přítomni rodiče.

Která screeningová vyšetření u novorozenců standardně provádíme během pobytu v porodnici?

screening vrozené katarakty (šedého zákalu)

Pomocí oftalmoskopu se krátce podíváme novorozenci do očí, vyšetření se provádí bez rozkapání očí.

screening vrozené hluchoty (vyšetření evokovaných otoakustických emisí)

Provádíme zpravidla po 2. dni života. Vyšetření trvá několik minut. Dětem do zevního zvukovodu zavedeme malou sondičku a pomocí speciálního přístroje měříme kvalitu přenosu zvuku. Vyšetření je bezbolestné.

novorozenecký laboratorní screening dědičných metabolický vad

Mezi 48. a 72. hod života odebereme maličké množství krve z patičky, aktuálně vyšetřujeme 21 vrozených onemocnění včetně nově doporučeného screeningu spinální muskulární atrofie (SMA), skupiny onemocnění těžké kombinované imunodeficience (SCID) a vrozeného deficitu vitaminu B 12.

screening vrozené poruchy vývoje (dysplázie) kyčelního kloubu

Orientační klinické vyšetření kyčlí neonatologem.

screening vrozeného zúžení (koarktace) aorty

Při vyšetření hmatáme puls na stehenních tepnách.

screening rozštěpu patra

Už během prvního vyšetření po narození kontrolujeme hmatem a pohledem měkké i tvrdé patro v ústech novorozence.