Domů Jaké formality je třeba do vašeho porodu zařídit?

Potřebné dokumenty k porodu

Souhlas s hospitalizací

Anesteziologický dotazník

Souhlas s hospitalizací novorozence

Informovaný souhlas s anestezií

Matrika

Doklady potřebné k zápisu narození dítěte do matriční knihy

(dle § 16 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů)

Dítě narozené za trvání manželství:

 • oddací list (originál, popř. ověřená kopie)
 • dotazník na jméno/a/ dítěte podepsaný oběma rodiči

Dítě narozené mimo manželství:

matka je svobodná:

 • rodný list
 • dotazník na jméno(a) dítěte podepsaný matkou

matka je rozvedená:

 • rodný list
 • dotazník na jméno(a) dítěte podepsaný matkou
 • rozsudek o rozvodu matky s doložkou o právní moci (pokud se dítě narodí do 300 dnů po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, je třeba předložit i oddací list a dotazník na jméno dítěte podepsaný matkou a bývalým manželem matky)

matka je vdova:

 • rodný list
 • dotazník na jméno(a) dítěte podepsaný matkou
 • úmrtní list (pokud se dítě narodí do 300 dnů ode dne úmrtí, je třeba předložit i oddací list)

Dítě, k němuž bylo určeno otcovství před narozením:

 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství předem potvrzené matričním úřadem
 • dotazník na jméno/a/ dítěte podepsaný oběma rodiči

Podle ustanovení § 16 zákona č. 301/2000 Sb., může matriční úřad žádat předložení dalších dokladů potřebných k zjištění, nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození.

Originály nebo ověřené kopie dokladů, které předáte v porodnici, obdržíte zpět při vyzvednutí rodného listu dítěte.

Všechny uvedené doklady si od Vás vyžádá referentka pro styk s rodnou matrikou, která Vás navštíví po porodu během Vašeho pobytu v porodnici. Na základě těchto dokladů zajistí rodný list a rodné číslo dítěte na matrice Úřadu MČ pro Prahu 2.

 

Náležitosti, které je potřeba vyřídit po narození dítěte

Rodný list novorozence:

 • osobně obdrží jeden z rodičů po předložení občanských průkazů obou rodičů u Městského úřadu Praha 2, náměstí Míru 20, 1. patro.
 • Úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.30 hodin.

Rodný list vyzvedněte do 30 dnů ode dne narození miminka.

Pokud jste v porodnici neodevzdali všechny potřebné doklady, vezměte si je s sebou (originály, popř. ověřené kopie):

 • dotazník na jméno dítěte
 • oddací list
 • rodné listy
 • zápis o určení otcovství

Jakmile obdržíte rodný list, zaregistrujte ihned Vaše dítě u zdravotní pojišťovny.

Pro rodiče dítěte, kteří nejsou občané ČR a nemají v ČR trvalý pobyt – prosíme Vás, oznamte telefonicky nebo e-mailem porodnici číslo pojištěnce Vašeho dítěte u zdravotní pojišťovny.

 

Dotazník pro potřeby matriky

Informace po narození dítětě

Perinatální tkáně – odběr pupečníkové krve a tkáně

Máte zájem o odběr pupečníkové krve, tkáně či obojího?

V naší porodnici je možné si při porodu nechat odebrat pupečníkovou krev a také tkáň pupečníku.

Co je pupečníková krev?

Pupečníková krev je novorozenecká krev obsažená v placentě a pupečníku. Je to krev dítěte, která se nemísí s krví matky a obsahuje mimo jiné různé typy kmenových buněk, z nichž největší význam mají v současnosti tzv. hematopoetické kmenové buňky a progenitory krevních buněk. Pupečníkovou krev lze při porodu odebrat, zpracovat a dlouhodobě uchovat pro pozdější využití k léčbě a regeneraci dítěte. Důležitá je i samotná pupečníková tkáň, kterou je rovněž možné uchovávat pro využití v regenerativní medicíně.

Co je tkáň pupečníku?

Tkáň pupečníku je v podstatě část pupeční šňůry Vaše dítěte. Pupeční šňůra (nebo také „pupečník“) spojuje placentu s dítětem a umožňuje transport krve z placenty k plodu a zpět. Po porodu je pupečník zaškrcen (podvázán) a přestřižen, dítě je tak definitivně odděleno od matky. V této fázi je možné provést odběr tkáně pupečníku (a pupečníkové krve). Zbytek pupečníku zůstává spojen s placenou, po porodu placenty je spolu s ní obvykle likvidován.

Pupeční šňůra má v průměru 1–2 cm a dosahuje délky až 55 cm. Skládá se z obalů a vnitřní hmoty želatinové konzistence – tzv. Whartonova rosolu, který je bohatý na mezenchymální kmenové buňky. Tyto buňky mají významné regenerační a protizánětlivé schopnosti.

CHCI VĚDĚT VÍCE