Perinatální tkáně – odběr pupečníkové krve a tkáně

„Ačkoliv je to problematika, která se vyvíjí a bude vyžadovat dlouhá zkoumání, pokud na to rodiče peníze mají, tak uchováním pupečníkové krve určitě neudělají chybu.“ ~ Doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

V porodnici je možné si při porodu nechat odebrat pupečníkovou krev a také tkáň pupečníku

Co je pupečníková krev?

Pupečníková krev je novorozenecká krev obsažená v placentě a pupečníku. Je to krev dítěte, která se nemísí s krví matky a obsahuje mimo jiné různé typy kmenových buněk, z nichž největší význam mají v současnosti tzv. hematopoetické kmenové buňky a progenitory krevních buněk. Pupečníkovou krev lze při porodu odebrat, zpracovat a dlouhodobě uchovat pro pozdější využití k léčbě a regeneraci dítěte. Důležitá je i samotná pupečníková tkáň, kterou je rovněž možné uchovávat pro využití v regenerativní medicíně.

Co je tkáň pupečníku?

Tkáň pupečníku je v podstatě část pupeční šňůry Vaše dítěte. Pupeční šňůra (nebo také „pupečník“) spojuje placentu s dítětem a umožňuje transport krve z placenty k plodu a zpět. Po porodu je pupečník zaškrcen (podvázán) a přestřižen, dítě je tak definitivně odděleno od matky. V této fázi je možné provést odběr tkáně pupečníku (a pupečníkové krve). Zbytek pupečníku zůstává spojen s placenou, po porodu placenty je spolu s ní obvykle likvidován.

Pupeční šňůra má v průměru 1–2 cm a dosahuje délky až 55 cm. Skládá se z obalů a vnitřní hmoty želatinové konzistence – tzv. Whartonova rosolu, který je bohatý na mezenchymální kmenové buňky. Tyto buňky mají významné regenerační a protizánětlivé schopnosti.

Nejlepším výběrem je uchovat obojí

Tkáň pupečníku a pupečníková krev se doplňují – například krev se využívá při experimentální léčbě hypoxicko-ischemické encefalopatie, dětské mozkové obrny, diabetu a různých anémií, buňky z pupečníkové tkáně se využívají při léčbě různých neurologických onemocnění, poranění míchy, těžkého zápalu plic, kardiovaskulárních onemocnění a dalších.

Jak postupovat, když chcete uchovat pupečníkovou krev při porodu?

  • Jednoduše zavolejte na linku 736 50 414 Národního centra pupečníkové krve a proveďte nezávaznou registraci k odběru po telefonu. Pracovníci infolinky Vám rádi odpoví všechny dotazy, vše Vám vysvětlí a pokud budete mít zájem o odběr, připraví s Vámi potřebnou dokumentaci.
  • Alternativně, pokud se Vám nechce telefonovat, můžete se k odběru také zaregistrovat na stránce pupecnikovakrev.cz.
  • Předem neplatíte žádné zálohy nebo poplatky!
  • Po nezávazné registraci (telefonicky nebo na stránkách) obdržíte e-mailem veškerou potřebnou dokumentaci. Nyní už se nemusíte o nic zásadního starat, odběrové sety mají připraveny v porodnici. Vytiskněte si dokument Informovaný souhlas, ten budete potřebovat při příjmu k porodu.
  • Při příjmu do porodnice nahlaste zájem o odběr krve a/nebo tkáně, porodní asistentce předejte Informovaný souhlas.
  • Odborný zdravotnický personál porodnice odebere pupečníkovou krev či tkáň a i s dokumentací ji odešle do Národního centra pupečníkové krve.
  • Ničeho se nemusíte bát. Odběr je bezpečný a bezbolestný, probíhá po porodu, když už je dítě u matky, dá se uskutečnit u všech typů porodů a dá se uskutečnit i při běžném dotepání pupečníku (do 60 s.).
  • V laboratořích Národního centra pupečníkové krve provedou kontrolu jakosti a krev a/nebo tkáň zpracují a připraví k uskladnění.
  • Přibližně 5-6 týdnů po odběru obdržíte poštou certifikát o zpracování a uložení souhrn informací s výsledky. Následně e-mailem obdržíte fakturu za odběr, vyšetření, zpracování a uložení.
  • Odebraná krev a tkáň se skladuje v kryoskladu biologických vzorků v kontejnerech s kapalným dusíkem při teplotě -196 °C. Takto uložený biologický materiál lze skladovat bez ztráty jakosti desítky let. V případě potřeby bude uchovaný transplantát ihned připraven k léčbě. Léčba může proběhnout kdekoliv na světě.

Pupečníková krev a tkáň v klinických studiích

Aplikace pupečníkové krve je dnes dostupná v Česku i v dalších evropských zemích. Probíhá také řada klinických studií na desítky vážných onemocnění. Podívejte se, jaké jsou pokroky.

Pupečníková krev

Od počátku pokročilé buněčné terapie pupečníkovou krví do konce roku 2021 bylo na celém světě registrováno 276 klinických studií s pupečníkovou krví. V roce 2022 probíhal nábor do 110 studií s pupečníkovou krví, a to jak pokročilé terapie, tak tradiční transplantace.

Vlastní pupečníková krev byla poprvé u nás aplikována dvouletému dítěti po tonutí, kterému byla diagnostikována hypoxicko-ischemická encefalopatie, decerebrační spasticita a vigilní kóma. Několik týdnů po podání se stav dítěte začal zlepšovat. V klinických studiích se zkoumá její využití při léčbě dětské mozkové obrny, diabetu nebo ztráty sluchu.
Odkaz: https://uzdraveniprohonzika.cz/

Pupečníková tkáň

Statistiky o pokročilé buněčné terapii pupečníkovou tkání a dalšími perinatálními zdroji, jako je placenta a amniotická membrána, uvádí, že kumulativně do konce roku 2021 bylo provedeno 464 studií se samotnou tkání pupečníku a 151 studií s jinými perinatálními tkáněmi a kombinacemi perinatálních tkání.

Mezenchymální stromální buňky (MSC) z tkáně pupečníku mají regenerační a protizánětlivé schopnosti a lze je využít například při 3D biotisku. Již nyní jsou experimentálně aplikovány při léčbě neurologických onemocnění, poranění míchy či těžkých zápalů plic. MSC slouží také jako doplňková léčba při transplantacích krvetvorby, kde omezují rejekci krvetvorného štěpu příjemcem.

Aktualizováno v červnu 2022. Zdroj: Parents Guide to Cord Blood Foundation: https://parentsguidecordblood.org/en/news/2022-update-how-many-clinical-trials-use-cord-blood-or-cord-tissue

Více o klinických studiích na stránkách pupecnikovakrev.cz:
https://pupecnikovakrev.cz/klinicke-studie/