Ultrazvukové vyšetření ve 20.−22. týdnu

Podrobná a komplexní kontrola anatomie plodu ve 20. až 22. týdnu těhotenství patří k nejdůležitějším vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Umožňuje rozpoznat až 90 % strukturálních vad plodu a případné zaostávání růstu plodu.

Objednejte se:

Pondělí–čtvrtek:  8:00–15:00 hod.
Pátek: 8:00–14:00 hod.
Recepce: +420 224 967 273
E-mail: cfm@vfn.cz

Podrobné hodnocení morfologie plodu v druhém trimestru těhotenství

Uvedené specializované ultrazvukové vyšetření není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Cena:

  • 1400,- Kč jednočetné těhotenství
  • 1900,- Kč vícečetné těhotenství

Informujte se u své pojišťovny o možném příspěvku na toto vyšetření v rámci preventivních programů pojišťoven.

Na co se vyšetření zaměřuje?

Vyšetření se zaměřuje na detailní zobrazení jednotlivých částí plodu (mozek, obličej, končetiny, páteř, srdce, plíce, orgány dutiny břišní), odchylek v množství plodové vody, struktury placenty. Cílem je vyloučení strukturálních vrozených vývojových vad plodupodle naměřených hodnot průměru a obvodu hlavičky, obvodu bříška plodu a délky stehenní kosti zadaných do počítačového programu. Lze též vypočítat odhadovanou hmotnost plodu (s možnou odchylkou 10–15 %) a zkontrolovat normální růst plodu („biometrie“).

I když disponujeme nejlepším technickým vybavením, má ultrazvukové vyšetření své limity a není schopno vždy odhalit všechny strukturální abnormality plodu. K faktorům ovlivňujícím kvalitu ultrazvukového zobrazení patří zejména vyšší hmotnost těhotné (obezita) a snížené množství plodové vody.

Formulář pro pojišťovnu – potvrzení o uhrazení nákladu na vyšetření