Domů Neonatologie Psychosociální podpora rodin

Psychosociální podpora rodin

Dostali jste se narozením nedonošeného nebo nemocného miminka do tíživé situace? Pociťujete bezmoc, nejistotu a strach o život svého miminka nebo o svoji budoucnost? Nejste v tom sami, jsme připraveni Vám pomáhat…

Centrum provázení

Nabízíme podporu rodinám dětských pacientů. Jde především o děti se vzácným onemocněním, s těžkým zdravotním postižením, závažným onemocněním anebo narozené předčasně či narozené s nízkou nebo extrémně nízkou porodní hmotností. Provázíme je v prvních fázích vyrovnávání se s novou skutečností.

KONTAKT:    

Mgr. Věra Vodičková
+420 702 244 167
Vera.Vodickova@vfn.cz
PO, STŘ, PÁ: 8:00 – 16:00.

Více informací

Ambulance klinické psychologie

V rámci neonatologické části kliniky poskytuje krizovou intervenci, psychologickou péči, psychoterapii a podporu zejména pacientkám po předčasném porodu či s komplikacemi po porodu. Další oblastí psychologické péče je zhoršená adaptace na mateřství, negativní prožívání dlouhodobé hospitalizace pacientky i dítěte, adaptace na závažné onemocnění dítěte.

KONTAKT:

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.
+420 224 967 430
Pro sjednání termínu se obraťte na ošetřujícího lékaře
K dispozici: ambulance v přízemí kliniky vlevo

Nedoklubko

Jsme nestátní nezisková organizace podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v ČR. Pomáháme rodinám po předčasném porodu. Sdílíme rady a informace, příběhy a zkušenosti. Podílíme se na odborném výzkumu příčin a prevence předčasného porodu.

KONTAKT:

Andrea Dohnalová
dohnalova@nedoklubko.cz
+420 603 844 127

Markéta Řehořová
rehorova@nedoklubko.cz
+420 777 162 938

Více informací

Zdravotně sociální pracovník

Poskytujeme informace týkající se dávek sociálního systému (peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, porodné, otcovská dovolená, přídavek na dítě aj.). Zajištujeme sociální podporu a pomoci při řešení nepříznivé finanční a existenční situace maminek (hmotná nouze). Spolupracujeme s odděleními sociálně právní ochrany dítěte.

KONTAKT:

Bc. Lucie Müllerová
+420 224 964 129
lucie.mullerova@vfn.cz
Doba konzultací – Po-Pá, 8:00-14:00,
K dispozici: buď na oddělení kliniky, nebo v kanceláři – Na Bojišti 1 (3.patro)

Paliativní péče

Klinika paliativní medicíny (KPM) poskytuje specializovanou paliativní péči pro pacienty VFN a jejich blízké. Momentálně má tým zhruba 20 lidí — lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky a kaplany. Ve spolupráci s KGPN nabízí pacientkám a jejich rodinám podpůrnou péči a odborné konsiliární poradenství v komplikovaných situacích spojených s těhotenstvím, porodem anebo s péčí o závažně nemocné novorozence.

KONTAKT:

Klinika paliativní medicíny, Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika, budova C1, 1. patro),
tel: +420 601 102 816

Více informací

CENTRUM INFORMACÍ PRO PACIENTKY

Nedoklubko

CENTRUM PROVÁZENÍ