Domů Neonatologie Nedonošený nebo nemocný novorozenec Novorozenecká jednotka intenzivní péče 

Novorozenecká jednotka intenzivní péče

Nabízená speciální péče o nedonošené novorozence

Naše neonatologické oddělení s JIRP jako jedno z mála pracovišť v České republice poskytuje vysoce specializovanou péči novorozencům narozeným v tzv. šedé zóně nezralosti, tj. extrémně nezralým dětem narozeným v období mezi 22. -24. týdnem těhotenství. Péči o tyto novorozence po porodu zahajujeme vždy se souhlasem rodičů. 

Intenzivní péči poskytujeme také novorozencům narozeným po dlouhodobém předčasném odtoku plodové vody. Tito novorozenci se obvykle rodí s poruchami dýchání a vyžadují vysoce specializovanou léčbu (vysokofrekvenční ventilaci, léčbu oxidem dusnatým, podporu oběhu apod.), kterou naše oddělení poskytuje v plném rozsahu. 

Speciální péči poskytujeme také novorozencům se závažným selháním plic, které je nutné léčit nekonvenčními metodami umělé plicní ventilace. Takové novorozence přijímáme i z jiných perinatologických center v rámci celé České republiky. 

Péče o předčasně narozené miminko na oddělení JIRP a JIP

Oddělení JIRP a JIP poskytují komplexní a vysoce specializovanou péči všem novorozencům, kteří ji potřebují. Pečujeme o novorozence narozené v našem perinatologickém centru, ale i mimo něj. Na odděleních JIRP a JIP koncentrujeme předčasně narozené děti i děti narozené v termínu se závažnými a život ohrožujícími onemocněními (vrozené vady, infekční onemocnění apod).

Každodenní péči zajišťuje mezioborový tým složený z lékařů neonatologů, pediatrů, dětských sester specialistek, záchranářů, porodních asistentek a fyzioterapeutů. Pomáhají našim nejmenším pacientům a jejich rodinám pomoci zdolat toto obtížné období. Důležitou součástí týmu jsou také mikrobiologové, farmaceuti, pracovníci speciálních laboratoří, sociální pracovníci, laktační poradkyně, biomedicínští inženýři, ale i sanitáři, bez nichž by péče o novorozence nebyla kompletní.

Pro každé miminko, které je přijato na oddělení, je připravený tým odborníků. Ti dítěti podle jeho individuálních potřeb a potřeb celé jeho rodiny „ušijí“ péči na míru.

FYZIOTERAPIE:
Většina nezralých novorozenců a určitá část novorozenců narozených v termínu vyžaduje v rámci léčebné a ošetřovatelské péče také fyzioterapii. Pro tyto potřeby disponuje naše neonatologické oddělení třemi fyzioterapeutkami, které Vám v průběhu péče vysvětlí vše potřebné dle aktuálního stavu Vašeho miminka a jeho potřeb. Hlavním cílem je vytvořit dítěti optimální podmínky pro kvalitní start motorického vývoje. 

Novorozenecká jednotka intenzivní péče

Podrobné informace pro rodiče