Domů Neonatologie Fyziologický novorozenec Péče o novorozence po porodu

Šestinedělí

Péče o novorozence po porodu

Ukážeme Vám, jak bezpečně manipulovat s dítětem, jak ho přebalovat, měřit mu teplotu, pečovat o pupeční pahýl. Další dny po porodu Vám pomůžeme s koupáním miminka. Denně budeme sledovat váhu a žloutenku Vašeho dítěte. Každý den proběhne návštěva neonatologa, který prohlédne Vaše miminko a bude Vás informovat o jeho stavu, a kdy bude možné propuštění z porodnice.

Běžné problémy novorozence

Novorozenecká žloutenka

Novorozenecká žloutenka (ikterus) vzniká u poloviny donošených novorozenců. Většinou sama odezní a nemá žádné další následky. Vzniká kvůli rozpadu červených krvinek, při kterém se uvolňuje barvivo bilirubin, který způsobuje žluté zabarvení kůže a očního bělma. Žloutenku sledujeme u všech miminek 2 x denně tzv. transkutánní ikterometrií – bezbolestným přiložením sondy na kůži miminka. Stoupne-li žloutenka nad určitou hranici, může lékař rozhodnout o kontrole žloutenky z vyšetření krve miminka. Mírné formy žloutenky nevyžadují léčbu. Jakmile je žloutenka závažnější, léčíme miminko pomocí fototerapie – léčby modrým světlem, která probíhá na dětském boxe, miminko je pod přímým dohledem dětských sester. Sestry pravidelně nosí miminka i během fototerapie maminkám ke kojení nebo maminka dochází za miminkem na dětský box.

Snížená hladina cukru v krvi

Snížená hladina cukru v krvi (hypoglykémie) může vznikat u některých novorozenců s určitým rizikem jako jsou miminka s nízkou nebo naopak velkou porodní hmotností, miminka matek s těhotenskou či jinou formou cukrovky, nezralá miminka, novorozenci s poruchou poporodní adaptace. Všem novorozencům, kteří mají toto riziko, kontrolujeme hladinu cukru v krvi odběrem z patičky.

Kolísavá tělesná teplota

Kolísavá tělesná teplota se také řadí mezi možné počáteční problémy novorozenců, novorozenci nemají plně vyvinutou termoregulaci a mohou se snadno podchladit nebo přehřát. Obojí může pro miminko představovat riziko. V prvních dnech života měříme pravidelně teplotu miminku v podpaží (normální rozmezí 36–37°C) nebo v zadečku (normální rozmezí 36,5–37,5°C).

Přechodné zrychlené nebo namáhavé dýchání

Přechodné zrychlené nebo namáhavé dýchání (transientní tachypnoe novorozence) po narození. Novorozence sledujeme na dětském boxe oddělení šestinedělí (i pokud vyžadují kyslíkovou terapii). Často se stav dítěte spontánně upraví během několika hodin. V případě komplikací se o miminko postaráme na našem specializovaném oddělení intenzivní péče.

Zánět spojivek

Zánět spojivek (konjunktivitida), který se může prvních dnech po narození projevit sekrecí z očí. Příčinou je průchod miminka porodními cestami osídlenými řadou mikrobů. Oči ošetřujeme očními kapkami.

Poranění novorozence

Během porodu může dojít k poranění novorozence. Nejčastěji jsou to poranění vlasaté části hlavičky následkem tlaku v porodních cestách, modřinky získané během vybavovaní miminka nebo zlomení klíčové kosti. Většina poranění není komplikovaná a zahojí se bez následků. Vážnější poranění jsou vzácná.

Sledování novorozenců matek osídlených Streptokokem agalatiae

Sledování novorozenců matek osídlených Streptokokem agalatiae (GBS), kdy maminky mohou mít v porodních cestách, kde se přirozeně vyskytuje mnoho mikrobů, i bakterii „steptokokus agalatiae“, která představuje zvýšené riziko pro vznik časné novorozenecké infekce. Pokud je bakterie u maminky přítomna, podávají se matce v průběhu porodu preventivně antibiotika (ATB). Pokud se podání ATB vzhledem k rychlosti porodu nestihne, sledujeme pravidelně u novorozence během prvních 48 hodin života dýchání, srdeční akci a tělesnou teplotu, ale miminka i během sledování zůstávají s maminkou na pokoji šestinedělí.

Kojení

Mateřské mléko je nejideálnější výživou pro Vaše dítě. Přináší výhody dítěti i Vám. Naše sestry, laktační poradkyně, Vás naučí správné technice kojení, odstříkávání a péče o prsa. V případě potřeby Vám ukážou alternativní způsoby krmení.

www.kojeni.cz

Novorozenecký screening

Screeningového vyšetření je aktivní a celoplošné (celostátní) cílené vyhledávání určitého onemocnění ještě dříve, než se projeví problémy u dítěte a umožňuje včas zahájit léčbu, pokud je možná. Všem screeningovým vyšetřením mohou být přítomni rodiče. Která screeningová vyšetření u novorozenců standardně provádíme během pobytu v porodnici?

  • screening vrozené katarakty (šedého zákalu) – pomocí oftalmoskopu se krátce podíváme novorozenci do očí, vyšetření se provádí bez rozkapání očí.
  • screening vrozené hluchoty (vyšetření evokovaných otoakustických emisí) – provádíme zpravidla po 2. dni života. Vyšetření trvá několik minut. Dětem do zevního zvukovodu zavedeme malou sondičku a pomocí speciálního přístroje měříme kvalitu přenosu zvuku. Vyšetření je bezbolestné. Více informací.
  • novorozenecký laboratorní screening dědičných metabolický vad – mezi 48. a 72. hod života odebereme maličké množství krve z patičky, aktuálně vyšetřujeme 21 vrozených onemocnění včetně nově doporučeného screeningu spinální muskulární atrofie (SMA), skupiny onemocnění těžké kombinované imunodeficience (SCID) a vrozeného deficitu vitaminu B 12. www.novorozeneckyscreening.cz
  • screening vrozené poruchy vývoje (dysplázie) kyčelního kloubu – orientační klinické vyšetření kyčlí neonatologem.
  • screening vrozeného zúžení (koarktace) aorty – při vyšetření hmatáme puls na stehenních tepnách.
  • screening rozštěpu patra – už během prvního vyšetření po narození kontrolujeme hmatem a pohledem měkké i tvrdé patro v ústech novorozence. Více informací.