Domů Urogynekologie – pro odborníky

Urogynekologie

Urogynekologické centrum

Urogynekologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN Praha poskytuje komplexní péči ženám s dysfunkcí dolního urogenitálního traktu – hlavním zaměřením je péče o ženy se stresovou inkontinencí moči, se sestupem pánevních orgánů, hyperaktivním močovým měchýřem a monitorování a péče o ženy po porodním poranění análních sfinkterů.

V rámci komplexní péče urogynekologické ambulance funguje proktologická ambulance vedená chirurgem. V posledních letech narůstá i objem péče o ženy s neuralgickými bolestmi v oblasti pánve a genitálu. Vzhledem k tomu je od ledna 2023 v rámci urogynekologické ambulance vyčleněn čas pro ambulanci pro pacientky s chronickou neuralgickou bolestí.

Kontakt: telefonní číslo: +420 224 967 463.
Ambulantní vyšetření: komplexní diagnostika (urodynamika, UZ, včetně 3D/4D, cystoskopie, kalibrace uretry a další).

Na co se pacientky často ptají?

Operační léčba stresové inkontinence

V rámci operační léčby stresové inkontinence moči jsou k dispozici všechny aktuálně prováděné operace:

 • Tahuprosté vaginální pásky.
 • Bulking agent.
 • Burchova kolpopexe (ve většině případů prováděna laparoskopicky).

Co ještě řešíme

Centrum řeší i komplikace po předchozích operacích – odstranění erodované pásky, odstranění pásky z uretry, močového měchýře a speciální techniky odstranění pásky u neuralgických bolestí vzniklých po zavedení pásky.

 • Ve spolupráci s urology se na pracovišti provádí i rekonstrukce vezikovaginálních píštělí (laparoskopicky nebo vaginálně).
 • V rámci řešení sestupu se provádí celé spektrum klasických vaginálních rekonstrukčních operací včetně závěsu na sakrospinální vazy, u velmi rizikových pacientek se provádí i kolpocleisa. Velká část pacientek podstoupí i laparoskopickou sakrokolpopexi.
 • Centrum se zaměřuje i na řešení komplikací po předchozích operacích pro sestup, včetně odstranění zavedených implantátů.
 • V rámci řešení OA B (syndrom hyperaktivního měchýře, anglicky „overactive bladder“) je k dispozici komplexní diagnostika, včetně aplikace botulotoxinu. U komplikovaných pacientek je k dispozici i sakrální neuromodulace.
 • V rámci perineální poradny se sledují ženy po rozsáhlých porodních poraněních. Operačně je možné řešit perzistující inkontinenci stolice sekundární suturou externího análního sfinkteru.

Provádí se i remodalace hráze po rozsáhlých poraněních. U žen s perzistující inkontinencí stolice je v rámci centra možnost i indikace k sakrální neuromodulaci.

Spolupráce s dalšími obory

Centrum provádí komplexní klinickou diagnostiku obtíží u žen s podezřením na neuralgické obtíže v oblasti pánve a dolního urogenitálního traktu. Pro adekvátní diagnostiku a léčbu pacientek je nezbytná spolupráce s algeziology (specializovanými anesteziology), urology, neurology, fyzioterapií, s radiologií (viz schéma).

 • Velká část obtíží je funkčního charakteru a je řešena fyzioterapií.
 • Nedílnou součástí léčby je spolupráce s algeziologem a správně indikovaná farmakologická léčba chronické bolesti.
 • Při podezření na neurologickou příčinu obtíží jsou pacientky odesílány na konsiliární neurologické vyšetření ke spolupracujícímu neurologovi.
 • Při podezření na urologickou příčinu obtíží (syndrom bolestivého močového měchýře) jsou pacientky odesílány na urologickou kliniku k specialistovi, který řeší tento typ obtíží.
 • Při podezření na syndrom pánevní kongesce jsou pacientky odesílány ke spolupracujícímu intervenčnímu angiologovi k provedení embolizace.

 

Laparoskopické uvolnění pudendálního nervu: Při selhání konzervativní léčby a vyloučení všech dalších možných příčin neuralgické bolesti u pacientek s pudendální neuralgií provádíme laparoskopické uvolnění pudendálního nervu.

Neuromodulační léčba: U komplikovaných pacientek je možné ve spolupráci s intervenčním algeziologem zvážit možnosti neuromodulační léčby. Na našem pracovišti provádíme přímé zavedení neuromodulačních elektrod na postižený nerv (pudendální nerv).

 • Nedílnou součástí léčby je i možnost konzultace klinického psychologa v kterékoliv fázi léčby.

Kontakty na naše odborníky:

Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. – masata@volny.cz

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – alois.martan@vfn.cz

Doc. MUDr. Kamil Švabík – kamil@svabik.cz