Domů Aktuality Samoodběrová souprava pro HPV DNA

Samoodběrová souprava pro HPV DNA

Samoodběrovou soupravu pro HPV DNA test si můžete vyžádat u svého praktického lékaře jako samoplátkyně a provést si odběr vzorku sama bez případného ostychu

Do prevence rakoviny děložního hrdla se nově díky projektu ASTRA zapojují i praktičtí lékaři. Nyní si mohou ženy samy udělat test HPV DNA přímo u praktického lékaře. Projekt ASTRA je pilotní projekt screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u praktických lékařů pro ženy dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu.

Test s můžete zakoupit také v Centru informací pro pacientky v Apolináři. Z prodeje testů nemáme žádný profit, prodávat se budou za 1. 500,- Kč.

Projekt ASTRA schválila Etická komise v Hradci Králové

Data z projektu bude vyhodnocovat ÚZIS- Národní screeningové centrum.

„HPV DNA test je v podobě samotestu u praktického lékaře nebo testu odebraného u gynekologa mimořádně citlivým způsobem, jak stanovit riziko přítomnosti nebo vzniku rakoviny děložního čípku. Negativita testu je informací, která na několik let dopředu deklaruje extrémně nízké riziko rozvoje závažných předrakovinových změn nebo rakoviny děložního čípku. Jde o jednoduché vyšetření bez enormních nákladů, které je velmi vhodné pro každou ženu starší 30 let,” vysvětluje, prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a zástupce přednosty Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze (Apolinář).

Testace na HPV DNA- projekt ASTRA

Zjistěte víc