Domů Speciální péče – novorozenec

Speciální péče

Neonatologické oddělení s JIRP jako jedno z mála pracovišť v České republice poskytuje vysoce specializovanou péči novorozencům narozeným v tzv. šedé zóně nezralosti, tj. extrémně nezralým dětem narozeným v období mezi 22. -24. týdnem těhotenství. Péči o tyto novorozence po porodu zahajujeme vždy se souhlasem rodičů. 

Intenzivní péči poskytujeme také novorozencům narozeným po dlouhodobém předčasném odtoku plodové vody. Tito novorozenci se obvykle rodí s poruchami dýchání a vyžadují vysoce specializovanou léčbu (vysokofrekvenční ventilaci, léčbu oxidem dusnatým, podporu oběhu apod.), kterou naše oddělení poskytuje v plném rozsahu. 

Speciální péči poskytujeme také novorozencům se závažným selháním plic, které je nutné léčit nekonvenčními metodami umělé plicní ventilace. Takové novorozence přijímáme i z jiných perinatologických center v rámci celé České republiky.