Domů Reference Pacienti si zaslouží úctu

Pacienti si zaslouží úctu

Vážený pane přednosto,
minulé úterý (14. 5.) jsem na vaší klinice podstoupila malou gynekologickou operaci. Přesto, že se jednalo i tzv. miniinvazivní zákrok, má obava byla maximální a jak jsem si všimla u spolupacientek, nebyla jsem jediná.
Tyto obavy se však velmi rychle rozplynuly již při přijetí. Přístup sestřiček byl velmi vstřícný a milý. Vše pokračovalo i při vlastním zákroku, kdy se nám věnovaly paní doktorky. Jejich profesionální a zároveň empatický přistup nám dodal potřebný klid. I péče na pooperačním pokoji byla skvělá. Díky tomu všemu se nám všem podařilo vše zvládnout.
Vážený pane přednosto, učím na vysoké škole, a to především studenty kombinovaného studia – dospělé lidi. Vím, jak je v tomto věku důležité, aby měli pocit, že nejsou jen anonymní čísla, ale lidé, kteří si zaslouží úctu. Je to stejné jako u pacientů, kteří se ocitají v nekomfortní situaci. Vašim zaměstnancům se podařilo, že jsme se cítily všechny dobře a já jim za to velmi děkuji.
S pozdravem
Ing. Kateřina Tomšíková, Ph.D.