Domů Reference O volbě porodnice jsem neměla pochybnosti, předčili jste ale moje očekávání!

O volbě porodnice jsem neměla pochybnosti, předčili jste ale moje očekávání!

Ráda bych touto cestou vyjádřila pochvalu a poděkování personálu vaší kliniky. O volbě porodnice jsem neměla pochybnosti ještě dávno před porodem, kdy se péče o mě a o miminko laskavě ujal pan docent Koucký.

K porodu jsem byla přijata v červnu 2023. Od příjmu se ke mně všichni chovali velmi profesionálně a seznámila jsem se také s úžasnou porodní asistentkou Petrou Šlechtovou. Svým citlivým přístupem si okamžitě získala moji důvěru a bez obav jsem se svěřila do její péče. V průběhu porodu se mi dostalo úlevy od bolesti, za což bych chtěla poděkovat paní doktorce Marusičové a týmu skvělých anesteziologických sestřiček.

Původně bezproblémový porod se ke konci během pár minut proměnil v akutní situaci (krátký pupečník obtočený kolem krku plodu, zkalená plodová voda, aspirace) a bylo potřeba rychle jednat. Bohužel si již nevzpomenu na jména všech přítomných, ale kromě týmu porodních asistentek, lékařů – neonatologů a sester, musím zmínit pana doktora Jiřího Vojtěcha a jeho kolegyni. Sama pracuji jako anestezioložka, nemocniční prostředí ani akutní stavy mi nejsou neznámé, ale přesto mi nezbývá než vyjádřit hluboký obdiv nad rychlou akcí a perfektní synchronizací zúčastněných týmů. Vděčíme Vám všem za zdravého syna. Kromě špičkové péče jste byli všichni maximálně empatičtí a provedli jste nás kritickým okamžikem mého, manželova a synova života.

Chtěla bych také poděkovat veškerému personálu novorozeneckého JIPu, oddělení šestinedělí P3 a přilehlého oddělení fyziologických novorozenců. Vaše péče byla skvělá, nesmírně profesionální a měla jsem jistotu, že syn i já dostáváme vše potřebné. Pan doktor Vojtěch i porodní asistentka Šlechtová se za mnou během hospitalizace zastavili na oddělení, aby se přesvědčili, že jsme se synem v pořádku.

Dovolte mi ještě jednou všem poděkovat a vyzdvihnout úžasné zdravotníky. Vím, že vaše práce není jednoduchá, zasloužili byste si nejen chválit, ale přímo hýčkat.

S úctou

MUDr. Klára Jandová