Domů Reference Naše péče očima pacientek

Naše péče očima pacientek

Vážený pane profesore Cibulo,

velmi ráda bych touto cestou vyjádřila své upřímné a velké poděkování za péči na vaší Gynekologicko-porodnické klinice a jmenovitě především pak panu doktorovi Lukáši Dostálkovi. Za jeho skvělou péči, ochotu a včasnou diagnostiku mého onemocnění a následné vyléčení. Budu mu vždy vděčná. Vzhledem k tomu, že jsem neslyšící a komunikuji znakovým jazykem, je často pro okolí velmi těžké se se mnou dorozumívat, pan doktor Dostálek se mnou velmi vstřícně a empaticky komunikoval přes e-mail, dodával mi potřebnou sílu a bral ohled i na mou agorafobii.

Mé první setkání s doktorem Dostálkem proběhlo na soukromé gynekologické klinice GYNMEDICO, kam se mi podařilo objednat na expertní kolposkopii, tuto kliniku jsem si vyhledala sama na internetu. Po skoro dvou letech, kdy jsem se snažila na vyšetření objednat v jiném zařízení, kde jsem se setkala s ne příliš vstřícným personálem a neochotou sester při výběru termínu, vzhledem k velké nepravidelnosti mého menstruačního cyklu, nebylo snadné se objednat a častokrát jsem se musela přeobjednat. Při náhodném prohlížení internetu jsem poté objevila právě kliniku GYNMEDICO, kde kolposkopii také provádějí a rozhodla jsem zkusit štěstí právě u nich. Dostala jsem se do péče doktoru Dostálkovi, byl profesionální, s citlivým a trpělivým přístupem. Hned po vyšetření mě objednal na konizaci k vám na kliniku U Apolináře a ihned mi dal jeho e-mailovou adresu, abych s ním mohla snadno komunikovat. Mám hrozný strach z cizího prostředí, nejinak tomu bylo i při mém příchodu na příjem k výkonu, setkala jsem se tam však s velmi milými sestřičkami, které byly velmi empatické a chápaly moje potíže s agorafobií, bylo mi u vás dokonce povoleno, aby byl můj přítel přítomen až do mého propuštění, toho si nesmírně cením. Nebylo to pro mě vůbec snadné a velmi mi to psychicky pomohlo.

Následně mi byla diagnostikována rakovina děložního čípku a čekala mě další tentokrát již větší operace na vašem pracovišti, byla to pro mě velká psychická zátěž. Po dohodě s doktorem Dostálkem se podařilo zařídit nadstandardní pokoj, kde jsem mohla být se svým partnerem i přes noc.

Nyní už jsem po úspěšné léčbě a na skvělou péči celého vašeho týmu nikdy nezapomenu, vždy budete v mých vzpomínkách. Nemocnicím jsem na základě několika špatných zkušeností nedůvěřovala, ale u vás je to úplně jinak.

Také bych chtěla zmínit nádherné prostředí vaší kliniky, včetně zahrady, to bylo mé nejoblíbenější místo, které jsem po operaci navštěvovala. Velmi mě potěšila přítomnost kočiček, které mi dělaly na zahradě vždy společnost, jejich pozorování mě velmi uklidňovalo.

Kdybych mohla jednu věc do budoucna doporučit, tak by to byla možnost komunikace přes e-mail pro všechny neslyšící pacientky místo komunikace telefonické, velmi byste nám tím vše usnadnili.

Ještě jednou moc děkuji za váš drahocenný čas při čtení mého vzkazu a přeji Vám i všem doktorům i sestřičkám hlavně hodně štěstí a pevné zdraví.

S úctou a láskou,

I. P.