Domů Reference Děkuji celému týmu za skvělou práci!

Děkuji celému týmu za skvělou práci!

Dobrý den, pane přednosto,

chtěla bych tímto poděkovat Vašemu týmu za jeho skvělou práci!

Dne 6. dubna 2023 jsem podstoupila odstranění myomu na Vaší klinice. Myom byl poměrně velký a opakovaně jsem proto dostala informaci, že primárně bude snaha ho odstranit laparoskopicky, ale že je vysoké riziko konverze na klasickou operaci, kdy by se využilo jizvy po sekci. Rovněž jsem měla informaci, že operace může trvat několik hodin.

Nakonec vše dopadlo skvěle. Pod vedením paní doktorky Hlinecké se podařilo myom odstranit laparoskopicky a operace trvala 60 minut. Zároveň bych ráda vyzdvihla přístup sestřiček, jak na oddělení příjmu k výkonu, tak následně na JIP. Jejich práce musí být opravdu psychicky složitá, při velkém počtu pacientek, které jim denně procházejí pod rukama, a množství nejrůznějších požadavků. Nicméně sestřičky vše bravurně zvládají a nenechají se rozhodit.

Ještě jednou bych tedy chtěla poděkovat za veškerou péči, které se mi dostalo, a především za přístup.

S pozdravem,

H. R.