Domů Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. 

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Emeritní přednosta kliniky

Specialista v oboru urogynekologie, který 18 let úspěšně vedl kliniku. Jeho hlavní zásadou je být na svou práci vždy dobře připraven teoreticky i prakticky. Lékařská profese mu přináší uspokojení a klid po dobře vykonané práci či po správném rozhodnutí. Neúspěch ho motivuje k hledání dalších nových cest k jeho řešení. Vždy mu záleží na spokojenosti pacientů a jejich důvěře ke svému lékaři. Relaxuje při golfu, setkávání s přáteli a cestování na nepříliš známá místa v zahraničí.