Domů Příběhy pacientů – porodnice

Oceňuji klid, s jakým jste o mne pečovali

Jednou k večeru, ve 33. týdnu těhotenství, mě začalo píchat vpravo pod žebry. Bolest ani po hodině nepřestala, proto jsem jela na pohotovost do kladenské nemocnice, kde mě ihned vzali na sál a provedli mi císařský́ řez. Pak už si jen pamatuji, že mne záchran převáží jinam. Až posléze jsem se dozvěděla, že do nemocnice U Apolináře, kde jsem podstoupila operaci z důvodu krvácení do dutiny břišní. Také si pamatuji ještě jeden krátký́ převoz sanitkou, po němž jsem se probrala na oddělení akutní medicíny ve VFN. Zde jsem strávila 14 dní, kdy mi bylo provedeno několik cyklů plazmaferézy a dialýzy. Během pobytu jsem byla vybrána na biologickou léčbu, kterou užívám dodnes.

Za dva týdny jsem byla převezena na oddělení šestinedělí do nemocnice U Apolináře a následující den mi byla dovezena i dcera Eliška, která do té doby byla v Kladně na oddělení předčasně narozených dětí. U Apolináře se o nás velmi pěkně starali a propustili nás den před Vánoci, takže jsme mohli první Eliščin Štědrý́ den strávit doma. S pracovníky Apolináře i VFN jako takové mám jen samé dobré zkušenosti.

Díky jejich péči jsem stále tu a mohu si užívat život s rodinou. Ačkoliv příchod naší dcery na svět nebyl úplně standardní a komplikace spojené s porodem celkem vážné, nikdo mě nestrašil a všichni ke mně přistupovali s klidem, který oceňuji. Všem, kdo se o mne starali, patří moje velké poděkování.

Petra Hladká


Spolu s kolegy nefrology jsme koordinovaně pečovali o maminku, která prodělala život ohrožující stav, atypický hemolyticko-uremický syndrom. Tato geneticky daná porucha s sebou nese neadekvátní imunitní pochody, které mohou vést k závažnému poškození četných orgánů. Díky skvělé spolupráci se podařilo její život zachránit, navíc se vyhne i dlouhodobým následkům.

doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D., vedoucí lékař porodnice