Domů Příběhy pacientů – onko

Druhá šance na život

Mé jméno je Ivana Neuvirthová (Dědičová), je mi 60 let a díky skvělým lékařům a sestřičkám z onkogynekologického centra u Apolináře jsem dostala druhou šanci na život. Diagnózu karcinom ovaria asi nikdo rád neslyší, ale zdejší empatičtí odborníci mi byli od začátku velkou oporou. Sestřičky ze stacionáře při chemoterapii, jejich rady a podpora, následně veškerý personál z pooperační JIP a G1, kde jsem strávila několik týdnů. Mému uzdravování jistě pomohl jejich zájem a ochota mne podpořit nejen svou prací, ale i časem, kdy mi věnovali laskavé slovo. Můj velký́ dík patří všem lékařům, jmenovitě panu profesoru Cibulovi a panu doktoru Frühaufovi, kteří mne operovali. Nikdy nepřestanu být všem u Apolináře vděčná za jejich vysoce odborný, ale i velmi laskavý přístup ke mně – pro ně neznámé ženě, které se v jednu chvíli sesypal život. Pomohli mi znovu se postavit na nohy.

Mají můj vděk.