Domů Péče o předčasně narozené miminko na oddělení

Péče o předčasně narozené miminko na oddělení

JIRP pro novorozence slouží dlouhodobě jako superkonziliární a léčebné pracoviště pro novorozence a kojence se závažnou respirační insuficiencí, a to pro celou oblast České republiky a Slovenské republiky.

Disponujeme nejmodernějšími technikami ventilační podpory a nekonvenčními způsoby umělé plicní ventilace, jako jsou HFJV a NAVA.

Péče na jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP) i jednotce intenzivní péče (JIP)

Oddělení JIRP a JIP poskytují komplexní a vysoce specializovanou péči všem novorozencům, kteří ji potřebují. Pečujeme o novorozence narozené v našem perinatologickém centru, ale i mimo něj. Na odděleních JIRP a JIP koncentrujeme předčasně narozené děti i děti narozené v termínu se závažnými a život ohrožujícími onemocněními (vrozené vady, infekční onemocnění apod).

Každodenní péči zajišťuje mezioborový tým složený z lékařů neonatologů, pediatrů, dětských sester specialistek, záchranářů, porodních asistentek a fyzioterapeutů. Pomáhají našim nejmenším pacientům a jejich rodinám pomoci zdolat toto obtížné období. Důležitou součástí týmu jsou také mikrobiologové, farmaceuti, pracovníci speciálních laboratoří, sociální pracovníci, laktační poradkyně, biomedicínští inženýři, ale i sanitáři, bez nichž by péče o novorozence nebyla kompletní.

Pro každé miminko, které je přijato na oddělení, je připravený tým odborníků. Ti dítěti podle jeho individuálních potřeb a potřeb celé jeho rodiny „ušijí“ péči na míru.

FYZIOTERAPIE:
Většina nezralých novorozenců a určitá část novorozenců narozených v termínu vyžaduje v rámci léčebné a ošetřovatelské péče také fyzioterapii. Pro tyto potřeby disponuje naše neonatologické oddělení třemi fyzioterapeutkami, které Vám v průběhu péče vysvětlí vše potřebné dle aktuálního stavu Vašeho miminka a jeho potřeb. Hlavním cílem je vytvořit dítěti optimální podmínky pro kvalitní start motorického vývoje. 

Péče na oddělení intermediární péče (IMP)

Oddělení intermediární péče (IMP) zajišťuje kompletní ošetřovatelskou péči o dvě skupiny novorozenců.

  1. Novorozenci z oddělení JIP a JIRP, kteří již nepotřebují intenzivní péči, ale jejich zdravotní stav zatím nedovoluje jejich propuštění domů. Miminka zde vyrostou a zesílí. IMP nabízí více prostoru a času pro rodiče, kteří se zde naučí, jak miminku zajistit veškerou potřebnou následnou péči po propuštění domů. Velká pozornost je věnována kojení a výživě. Tým zdravotníků přistupuje ke každému miminku individuálně podle jeho aktuálních potřeb a jsou vždy připraveni pomoci. Na oddělení IMP disponujeme omezeným počtem lůžek pro matky novorozenců. V případě, že je vaše miminko přemístěno z oddělení JIP nebo JIRP na oddělení IMP a časový horizont jeho propuštění do domácího ošetřování je vzdálený, propustíme vás domů a za miminkem na oddělení IMP můžete pravidelně docházet a zůstávat po jeho boku podle svých časových možností. Přespáváte však doma. Týden až 14 dní před plánovaným propuštěním miminka vás opět hospitalizujeme a zůstáváte v porodnici 24/7 až do propuštění dítěte domů.
  2. Novorozenci narození lehce předčasně (od 32. týdne těhotenství), kteří potřebují zvýšenou péči a sledování a jejichž poporodní adaptace probíhá natolik uspokojivě, že nevyžadují intenzivní péči. Po porodu lehce nezralého novorozence budete pravděpodobně přijata na oddělení šestinedělí a jste svému dítěti nablízku. Miminko sice nevyžaduje intenzivní péči, ale je běžné, že minimálně prvních několik hodin až dní po porodu je umístěno v tzv. observačním boxu, kde ho nepřetržitě sledují dětské sestry. Můžete být kdykoliv po boku svého dítěte a podle svého stavu a jeho potřeb se mu věnujete. Ze základních činností komplexní ošetřovatelské péče matka zajišťuje zejména měření teploty, přebalování a polohování dítěte a samozřejmě kojení. Dětské sestřičky vás zároveň zaučí v mnoha dalších aktivitách.Pokud to vaše rodinná a naše provozní situace dovoluje, můžete zůstat se svým miminkem v porodnici po celou dobu jeho pobytu (většinou několik dní až týdnů) na našem oddělení. Konkrétní individuální opatření s vámi prodiskutuje ošetřující lékař vašeho miminka.

Podrobné informace pro rodiče