Domů Kontrola předčasně narozených dětí

Kontrola předčasně narozených dětí

Následná péče po propuštění je prováděna ve spolupráci s Centrem komplexní péče o děti s perinatální zátěží.

Kontrolu dětí na propustce nebo velmi časně po propuštění provádíme na oddělení IMP 1 nebo v ambulanci neonatologie na naší klinice, informace o kontrole dostanete vždy od ošetřujícího lékaře Vašeho miminka.

Centrum komplexní péče o děti s perinatální zátěží na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN v Praze.

Ke Karlovu 455/2, 128 08 Praha 2, Areál DAK (budova E1b, 1. patro)

224 967 354