Domů Konference

2. apolinářská konference

„Gynekologie a perinatologie v roce 2024“

22. 3. – 24. 3. 2024

Posluchárna ČVUT Fakulta strojní, Technická 1902/4,
160 00 Praha 6 – Dejvice

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás srdečně pozvali k účasti na 2. apolinářské konferenci Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie v Praze. Navazujeme na první ročník v letošním roce, který byl velmi úspěšný. Kapacitu největší posluchárny na 1. LF v Purkyňově ústavu jsme naplnili již 2 měsíce před začátkem konference, atmosféra během konference byla skvělá, zpětná vazba na vědecký program byla od účastníků i partnerů velmi pozitivní.  V roce 2024 chceme zachovat dvoudenní kongres, jeden den bude věnován problematice gynekologie, druhý den perinatologie. Kromě přehledových přednášek bychom program chtěli obohatit novými formáty, mezioborovými bloky diskutujícími témata z pohledů různých odborností a videosekcemi. Pro velký zájem přesouváme konferenci do prostor s výrazně větší kapacitou (430 posluchačů).

Těšíme se na setkání s vámi.

Registrace

Předpokládaný termín spuštění registrace na 2. apolinářskou konferenci je v září 2023.