Obecné informace

Jste odeslána na expertní vyšetření děložního čípku nebo zevních rodidel /Je vám doporučena konizace nebo biopsie

Nález na děložním čípku nebo zevních rodidlech vám vyšetříme pomocí kolposkopu v rámci prohlídky v Centru onkologické prevence (COP). Jedná se vyšetření podobné tomu, na které jste zvyklá u svého gynekologa. Lékař specialista v našem centru dále zhodnotí výsledky vašich dosavadních vyšetření a doporučí další postup. Většina nálezů nevyžaduje chirurgické ošetření. V tom případě si vás pozveme na další kontrolu nebo doporučíme sledování u vašeho gynekologa.
V některých případech bude diagnóza upřesněna pomocí odběru vzorku tkáně.

V případě závažnějších nálezů vám bude doporučeno provedení konizace – krátkého výkonu na děložním hrdle, kdy je odstraněna tkáň s přednádorovým stavem. Tento výkon je možné na našem pracovišti provést v celkové i místní anestezii.

Kontakt: Centrum onkologické prevence, +420 224 967 480, +420 224 967 481. 

Jste odeslána na expertní ultrazvukové vyšetření

Ultrazvukové vyšetření představuje nejpřesnější metodu diagnostiky gynekologických nádorů. V případě podezření na gynekologickou malignitu vám může být doporučeno odebrání vzorku tru-cut jehlou. Toto moderní vyšetření umožňuje histologické stanovení diagnózy bez nutnosti operace.

Objednat se

Jste odeslána k operaci pro nádor

Před onkogynekologickou operací je klíčové zhodnotit výsledky vašich dosavadních vyšetření a naplánovat nejvhodnější typ zákroku.

K tomuto účelu slouží indikační ambulance, kde se potkáte s našimi experty a osobně s nimi prodiskutujete vaše obtíže. U většiny pacientek je v rámci tohoto setkání rovněž doplněn onkogynekologický ultrazvuk. Na závěr vyšetření vám bude doporučen nejvhodnější postup – provedení operace, zahájení léčby pomocí léků, sledování apod.

Nedílnou součástí onkologické léčby je i péče o vaši psychiku a výživu. Proto jsou součástí našeho týmu rovněž psycholožka a nutriční specialistka.

Kontakt: Indikační ambulance, +420 224 967 480, +420 224 967 481.

Když chcete znát druhý názor na léčbu

Onkogynekologická léčba zahrnuje v řadě případů rozsáhlé operační zákroky, chemoterapii či jiné náročné výkony. Je proto přirozené, že si chcete být jista navrženým postupem. Pokud se chcete poradit o postupu navrženém na jiném pracovišti, rádi s vámi budeme vaši záležitost nezávazně konzultovat.

Kontakt: Onkogynekologická ambulance, +420 224 967 480, +420 224 967 481.

Vyskytuje se u vás vzácný typ nádoru

V gynekologii se vyskytuje celá řada nádorů, které jsou velice vzácné. Běžný lékař se s nimi za svou profesní kariéru nesetká buď vůbec, nebo pouze zřídka. Tyto atypické nádory jsou v řadě případů spojeny s nutností specifické léčby a sledování. Pokud byl u vás (i v minulosti) diagnostikován takový typ nádoru, rádi vás přivítáme v naší Ambulanci pro vzácné nádory.

Kontakt: Ambulance pro vzácné nádory, +420 224 967 480, +420 224 967 481.

Mám genetické riziko nádorového onemocnění

Řada gynekologických nádorů je úzce spjata s poškozením (mutacemi) konkrétních genů. Pacientky, které jsou nosičkami těchto mutací, jsou dispenzarizovány ve zvláštní ambulanci naší kliniky, kde jsou s nimi probírány možnosti preventivních operací, užívání hormonálních preparátů, snahy o početí a další záležitosti. Přestože nosičství mutací genů spojených s gynekologickými nádory neznamená pro pacientky žádné stigma, je vhodné být v kontaktu s našimi experty, kteří vám zprostředkují nejnovější postupy na poli této problematiky.

Kontakt: Ambulance pro jedince s dědičnou dispozicí zhoubným nádorům (Fakultní poliklinika) +420 224 966 643.

Mám zájem o zařazení do klinické studie

Přínosem ze zařazení do klinické studie není pouze dobrý pocit z příspěvku k medicínskému poznání. Klinické studie rovněž umožní přístup k nejnovějším lékům o roky dřív, než jsou v České republice k dispozici z veřejného pojištění. Všechny klinické studie jsou schváleny Etickou komisí a nehrozí tedy, že by vaše léčba byla horší než ta mimo studii. Na našem pracovišti se z těchto důvodů snažíme do klinických studií zařadit co nejvíce vhodných pacientek. Možnosti zařazení do klinické studie s vámi rádi probereme v rámci vaší léčby.

Kontakt: Onkologická ambulance, +420 224 967 480, +420 224 967 481.