Domů Gynekologie Chci se objednat do urogynekologického centra

Urogynekologie

Urogynekologická ambulance

+420 224 967 463 přízemí, vpravo, ambulance č. 10
Návštěva je možná jen po předchozím objednání.

Ordinační hodiny

Pondělí 7:30 – 15:00
Uterý 7:30 – 15:00
Středa 7:30 – 15:00
Čtvrtek 7:30 – 15:00
Pátek 7:30 – 14:00

Urogynekologické centrum

Urogynekologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN Praha poskytuje komplexní péči ženám s dysfunkcí dolního urogenitálního traktu – hlavním zaměřením je péče o ženy se stresovou inkontinencí moči, se sestupem pánevních orgánů, hyperaktivním močovým měchýřem a monitorování a péče o ženy po porodním poranění.

Obtíže

Máte obtíže s udržením moči?

Obtíže s udržením moči řešíme v naší specializované urogynekologické ambulanci. Máte-li tedy jakékoliv obtíže s udržením moči například při kašli, kýchání, sportu a podobně, objednejte se na konzultaci a vyšetření do naší ambulance. Stejně postupujte při obtížích s častým močením nebo
s urgencemi (nepříjemným nutkáním).

Máte pocit poklesu dělohy či pochvy?

Máte-li pocit tlaku či sestupu v oblasti pochvy, ať už s dělohou, či i po operaci, objednejte se prosím do naší specializované urogynekologické ambulance.

Máte po porodu obtíže v oblasti pochvy a hráze?

Máte-li po porodu obtíže v oblasti pochvy či hráze, objednejte se prosím do naší specializované urogynekologické ambulance.

V naší ambulanci na perineální klinice se specializujeme na diagnostiku poporodních poranění pánevního svalu a případně i svěrače konečníku. V případě, že nedošlo k správnému zhojení či trpíte

Máte chronické poševní infekce?

Máte-li dlouhodobé a opakující se infekce pochvy, můžete se objednat do naší specializované urogynekologické ambulance, nejlépe však po poradě s vaším ošetřujícím gynekologem nebo na jeho doporučení.

Máte nespecifické bolesti v oblasti malé pánve, poševního vchodu a pochvy?

Máte-li dlouhodobé, nevysvětlitelné obtíže v oblasti pochvy, poševního vchodu, eventuálně bolesti v oblasti pánve (bolesti při styku, pálení poševního vchodu, bolest po močení, bolest při stolici a jiné), můžete se objednat do specializované ambulance pro pánevní neuralgické bolesti. Nejlépe tak učiňte až po poradě s vaším ošetřujícím gynekologem nebo na jeho doporučení poté, když byly vyloučeny ostatní možné příčiny bolestí a váš lékař má podezření na neuralgickou bolest.

Co ještě řešíme?

Centrum řeší i komplikace po předchozích operacích – odstranění erodované pásky, odstranění pásky z uretry, močového měchýře a speciální techniky odstranění pásky u neuralgických bolestí vzniklých po zavedení pásky.

 • Ve spolupráci s urology se na pracovišti provádí i rekonstrukce vezikovaginálních píštělí (laparoskopicky nebo vaginálně).
 • V rámci řešení sestupu se provádí celé spektrum klasických vaginálních rekonstrukčních operací včetně závěsu na sakrospinální vazy, u velmi rizikových pacientek se provádí i kolpocleisa. Velká část pacientek podstoupí i laparoskopickou sakrokolpopexi.
 • Centrum se zaměřuje i na řešení komplikací po předchozích operacích pro sestup, včetně odstranění zavedených implantátů.
 • V rámci řešení OA B (syndrom hyperaktivního měchýře, anglicky „overactive bladder“) je k dispozici komplexní diagnostika, včetně aplikace botulotoxinu. U komplikovaných pacientek je k dispozici i sakrální neuromodulace.
 • V rámci perineální poradny se sledují ženy po rozsáhlých porodních poraněních. Operačně je možné řešit perzistující inkontinenci stolice sekundární suturou externího análního sfinkteru.

Provádí se i remodalace hráze po rozsáhlých poraněních. U žen s perzistující inkontinencí stolice je v rámci centra možnost i indikace k sakrální neuromodulaci.

Spolupráce s dalšími obory

Centrum provádí komplexní klinickou diagnostiku obtíží u žen s podezřením na neuralgické obtíže v oblasti pánve a dolního urogenitálního traktu. Pro adekvátní diagnostiku a léčbu pacientek je nezbytná spolupráce s algeziology (specializovanými anesteziology), urology, neurology, fyzioterapií, s radiologií (viz schéma).

 • Velká část obtíží je funkčního charakteru a je řešena fyzioterapií.
 • Nedílnou součástí léčby je spolupráce s algeziologem a správně indikovaná farmakologická léčba chronické bolesti.
 • Při podezření na neurologickou příčinu obtíží jsou pacientky odesílány na konsiliární neurologické vyšetření ke spolupracujícímu neurologovi.
 • Při podezření na urologickou příčinu obtíží (syndrom bolestivého močového měchýře) jsou pacientky odesílány na urologickou kliniku k specialistovi, který řeší tento typ obtíží.
 • Při podezření na syndrom pánevní kongesce jsou pacientky odesílány ke spolupracujícímu intervenčnímu angiologovi k provedení embolizace.

 

Laparoskopické uvolnění pudendálního nervu: Při selhání konzervativní léčby a vyloučení všech dalších možných příčin neuralgické bolesti u pacientek s pudendální neuralgií provádíme laparoskopické uvolnění pudendálního nervu.

Neuromodulační léčba: U komplikovaných pacientek je možné ve spolupráci s intervenčním algeziologem zvážit možnosti neuromodulační léčby. Na našem pracovišti provádíme přímé zavedení neuromodulačních elektrod na postižený nerv (pudendální nerv).

 • Nedílnou součástí léčby je i možnost konzultace klinického psychologa v kterékoliv fázi léčby.

Kontakty na naše odborníky

prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. – jaromir.masata@vfn.cz

doc. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D. – kamil.svabik@vfn.cz

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – alois.martan@vfn.cz

MUDr. Jan Dvořák – jan.dvorak2@vfn.cz

MUDr. Tomáš Fučík – tomas.fucik@vfn.cz