Domů Centrum asistované reprodukce – pro odborníky

Centrum asistované reprodukce

Naše centrum je jedinečné tím, že dokážeme pacientkám na jednom pracovišti zajistit kompletní péči o gynekologické obtíže, léčbu neplodnosti a následně i předporodní péči a porod. Vše na sebe navazuje rychle a bez zbytečných průtahů. 

Jsme největší státní centrum asistované reprodukce v České republice. V roce 2022 u nás proběhlo 569 punkcí folikulární tekutiny v rámci programu IVF a 247 intrauterinních inseminací. Provedli jsme 306 transferů čerstvých embryí a 395 transferů zmrazených embryí. Pravděpodobnost dosažení gravidity u žen do 35 let po embryotransferu embrya byla 36 %. Celkem jsme dosáhli 187 gravidit po transferech embryí v IVF programu a 20 gravidit po provedených intrauterinních inseminacích. 

Na našem pracovišti pracujeme s pacientkami všech věkových skupin a jsme schopni léčit i ženy, které jiná centra s ambulantním režimem léčby odmítají pro jejich zdravotní komplikace.  

Embryologové naší embryologické laboratoře nabízí i vysoce specializované metody jako je vizualizace dělícího vřeténka oocytu, na níž pracujeme v rámci grantu, který nám byl v roce 2022 udělen. Naše výsledky jsme v roce 2022 prezentovali i na celostátní konferenci Sekce asistované reprodukce v Brně (na fotografii). Byla nám vydána publikace v impaktovaném zahraničním časopise s IF 6,8.  

V loňském roce nám byla MZ ČR udělena akreditace pro vzdělávací nástavbový obor Reprodukční medicína, proto můžeme poskytovat vzdělání i lékařům, kteří se připravují na atestaci z tohoto nástavbového oboru.  

V neposlední řadě je v našem centru stmelený kolektiv a o každou pacientku či pár pečujeme individuálně a s empatií. 

MUDr. Simona Jirsová, Ph.D., vedoucí lékařka Centra asistované reprodukce​