Domů Samoplátci

Samoplátci

Pacienti bez platného pojištění jsou povinni uhradit zálohu na zdravotní péči ve výši 100 % předpokládaných nákladů, a to vždy před provedením zdravotního výkonu. Kalkulaci předpokládaných nákladů Vám dle stanovené diagnózy a návrhu léčebného postupu vypočítá referentka cizineckého oddělení.

Pacienti s komerčním pojištěním (PVZP a.s.) jsou při plánované zdravotní péči (plánované vyšetření, plánovaný operační zákrok) povinni nahlásit pojišťovně své zdravotní potíže a vyžádat si garanci úhrady za zdravotní péči. Garanci je nutné předložit personálu zdravotnického zařízení.

Cizinecké oddělení kliniky

tel. 224 967 474

e-mail: apolinar-pojisteni@vfn.cz

Informace pro rodiče

Zdravotní pojištění dítěte

Informace pro rodiče

Zdravotní pojištění dítěte 2