Domů Reference

Reference

Naše péče očima pacientek

Vážený pane profesore Cibulo, velmi ráda bych touto cestou vyjádřila své upřímné a velké poděkování za péči na vaší Gynekologicko-porodnické klinice a jmenovitě především pak panu doktorovi Lukáši Dostálkovi. Za jeho skvělou péči, ochotu a včasnou diagnostiku mého onemocnění a následné vyléčení.
Číst více >

Naše péče očima pacientek

Dobrý den, pane přednosto, chtěla bych tímto poděkovat Vašemu týmu za jeho skvělou práci! Dne 6. dubna 2023 jsem podstoupila odstranění myomu na Vaší klinice. Myom byl poměrně velký a opakovaně jsem proto dostala informaci, že primárně bude snaha ho odstranit laparoskopicky, ale že je vysoké riziko konverze na klasickou operaci, kdy by se využilo jizvy po sekci. Rovněž jsem měla informaci, že operace může trvat několik hodin.
Číst více >

Naše péče očima pacientek

Vážený pane přednosto, Před šesti týdny jsem byla pacientkou vaší kliniky u Apolináře a ráda bych alespoň tímto způsobem poděkovala za skvělou péči i přístup všech sestřiček a lékařů.
Číst více >